MENU
BELEDİYEMİZ ANKET ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Belediyemiz benimsediği farklı ve yenilikçi yönetim anlayışı çerçevesinde vatandaşların Belediyemiz hizmetleriyle ilgili düşüncelerini ve önerilerini tespit etmek için anket çalışması başlattı.

ÖNCELİĞİMİZ, BEKLENTİLERE CEVAP VERMEK

Anket çalışmasının amacı, Kapsayıcı, katılımcı ve kucaklayıcı yönetim anlayışımızın bir gereği olarak, Eğil’de yaşayan, her hangi bir nedenle başka yerde yaşasa da kalbi ortak sevdamız Eğil için atan hemşerilerimizin Belediyemizin hizmetleri hakkındaki görüşlerini almak ve onlarla aramızdaki iletişim bağını güçlendirmektir. Anket çalışmamızın temelinde, ilçemiz ve belediyemizle ilgili tüm hizmetlerde kendini Eğilli hisseden vatandaşımızın talep ve beklentilerine öncelik vermek var. Bu amaçla belirli periyotlarla anket uygulamanız devam edecektir.

ANKET SONUÇLARI GELECEKTEKİ ÇALIŞMALARA YÖN VERECEK

Anketlerden elde edilecek verilerin Belediyemiz hizmetleri, kentin geleceğine yön verme ve kurumsal verimliliği artırma konularında ışık tutacaktır.

RESİMLER