MENU
Fen İşleri Müdürlüğü
Anasayfa / Müdürlükler / Fen İşleri Müdürlüğü
Mehmet İcat TEĞİN
Fen İşleri Müdürlüğü Müdürü Telefon : +90 412 581 20 05 E-Posta :
Mehmet İcat TEĞİN Fax : +90 412 581 20 05 fenisleri@egil.bel.tr
Özgeçmiş :

Diyarbakır’ın Kulp(Pasur) ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Diyarbakır’da tamamladı.2007-2009 yılları arasında Bingöl Üniversitesi İnşaat Teknikeri Bölümünü okudu. İki yıl özel bir şirkette çalıştıktan sonra 2011 yılında Eğil Belediyesinde çalışmaya başladı. 2013 yılından beri Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Anadolu Üniversitesi’nde İşletme Bölümünü okumaya devam etmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

-          Belediye sınırları içerisinde her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini planlamak, projelendirmek, uygulamak
-          Mahallelerimizin cadde, sokak, bulvar, meydan, park, bahçe, Pazar yeri, refüj, tretuar ve diğer umuma açık alanların süpürülmesi ve çöplerinin toplanması – çöp döküm alanına naklinin gerçekleştirilmesi
-          Haşere ile mücadele ilaçlama hizmetinin verilmesi
-          Eski yapıların yıkımı, muhtelif boya işleri, çocuk oyuncaklarının tamiri, oturma elemanı ve çöp kovası ile konteyneri temin etmek
-          Kantar hizmetinin verilmesi
-          Kış mevsiminde tuzlama - karla mücadele edilmesi, kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları – mahalle yollarının açılması
-          Numarataj hizmetinin verilmesi
-          Doğalgaz, su, kanal ile ilgili her türlü sorunların çözümünde vatandaşlara yardımcı olmak.
-          4734 sayılı yasa kapsamında alınacak olan mal, mamul hizmet için gerekli işlemlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması.
-          Belediyemize ait her türlü taşınmaz malın bakım, onarım ve tadilat işlemlerinin takibi.
-          Belediyemizin tüm mahallelerindeki yeşil alan, park alanları ve ağaç dikim alanlarının bakım, onarım, yeşillendirme çalışmalarının yürütülmesi.
-          Yolların imar planına uygun olarak trafiğe açılması için yeni yol açımı ve stabilizasyonu, beton parke vb. (Kilit taşı, bordür ve yağmur oluğu işçiliklerinin yaptırılması)
-          Ayniyat işlemlerinin yapılması
-          Toprak döküm sahalarının tespiti – denetleme
-          İşçi, memur ve sözleşmeli personelin idari işlemlerini yürütmek
-          Müdürlüğümüze gelen ve giden evrakların kayıt işlemlerini ve iş akışını takip etmek.
-        Yaptırılan ihaleli işlerin, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre kontrolünün yapılması. Yaptırılan ihaleli işlerin, metrajlarının yapılması ve hak edişlerinin hazırlanması ve iş bitiminde kesin hesabının yapılması.
-          Ana arterlerdeki asfalt problemlerinin belirlenerek Büyükşehir Belediyesindeki ilgili birimlere iletilmesi ve takip edilmesi   
-         Encümen Kararlarının tebliği ve alınan yıkımların yapılması.